Gruppe 3
Clematis vitalba

Dette er den clematis som kalles for innfødt i flere land her i
vesteuropa, bl a i Tyskland og i England. I disse land finnes
den over store områder som både ugress- og pynteplanter.
I skogene i baden Würtemberg i Tskland har jeg flere
ganger sett planter som er helt oppe i 30 meters høyde. De
blomstrer jo kun øverst i de nye grenene og har derfor ofte
kun blomster helt oppe i de siste5 - 6 meterne i toppen.

Jeg har i mange år hatt slike her i Oslo, men de liker ikke så
godt leira her og blir som regel borte etter noen år.
Photo © 2005 - 2007 Finn Rosholm - All rights reserved - - - - - Mail: finn-jutta@hotmail.com
© 2005 - 2007 Finn Rosholm - All rights reserved
Hovedtema:
© 2005 - 2007 Finn Rosholm - All rights reserved
© 2005 - 2007 Finn Rosholm - All rights reserved
© 2005 - 2007 Finn Rosholm - All rights reserved
10 - 2007
1
På bildet nr 1 vises nesten ferdige frø fra skogen i
Tyskland i september 2007.
Bilde 2 viser bladverket og de kraftige stenglene som kan
kravle så langt opp i alle slags klatrestativer de finner
som f eks store trær.
Bilde 3 viser store mengder frøansamlinger høyt oppe i
andre løvtrær som lønn og popler etc.
Blomstene er hvite og ligner en del på de man ser på
"Summer Snow" som er en foredling fra vitalba specien.
2
3
4
Bilde 4 viser en vitalba plante som har gått opp i en stor
granbusk. Her er det også bare frøene som synes i en stor
tust høyt oppe. Som regel er blomstene borte allerede i
august eller tidligere.

Slike vitalba (eller "tysk clematis") som de kaller det der -
er enormt kraftig utbredt i større skoger i sydvestlige og
andre skoger i Tyskland.