Clematis i Nord Norge ?
Valg av "storblomstrende" clematis ?

Det har vist seg i praksis at gruppe 3 clematis
er enklere å behandle og er antagelig sikrere i
kalde områder enn mange av de andre
storblomstrende clematis.
Her kommer de med opprinnelse fra
clematis
viticella (italiensk clematis)
sterkt inn i bildet.
De finnes i en stor mengde typer (ca 50
forskjellige) og med utsøkte farger. De er
også sterktvoksende og meget
blomstervillige, slik at de burde være sentrale
i ethvert nytt opplegg. Egnet også for de uten
mye erfaring. Se I Cl S's liste over anbefalte
sorter
for dyrkere uten mye erfaring.
Noen eksempler på
viticellaer:

vit. "Alba Luxurians"
vit. "Blue Bell"
vit. "Cicciolina"
vit. "Emilia Plater"
vit. "Etoile Violette"
vit. "Kermesina"/"Rubra"
vit. "Margot Koster"
vit. "Mdm J. Correvon"
vit. "Minuet"
vit. "Polish Spirit"
vit. "Södertälje"
vit. "Tango"
vit. "Tentel"
vit. "Venosa Violacea"
vit. "Viola"
vit. "Prince Charles"

Se ellers forslag på 6 gode
sorter på startsiden (med
linker til aktuelle bilder.
Velg generelt sikrere
og enklere sorter +

Husk:
@ Grundig planting
@ Ikke glem vanning
@ Riktig gjødsling
@ Litt tolmodighet
@ Dekk evt to første år


Gruppe 3 sikrer:

€ Sterkere mot frost
€ Mindre visnesyke
€ Sterk vekst
€ Flotte farger og form
€ Flere blomster
€ Enkel beskjæring

Hvis plantene er litt for
små:

Hvis plantene man har er små
så kan det lønne seg å "pleie"
disse i sine potter en tid før de
settes ut på sine endelige
voksesteder. Pottene kan få
plass på mer beskyttede
steder(f eks i et drivhus e l) og
passes på og plantes ut helst
neste vår hvis man har et
egnet overvintringssted eller
de kan evt senkes ned i jorda
og dekkes litt over.
"Sikre" små clematis ?

De fleste småblomstrende clematis er sterke
og kan med fordel plantes der hvor det er
tøffere forhold. Dette gjelder spesielt
alpinaene (inkl. sibirica) og tanguticaene, men
også en del av makropetalaene er sterke.
Likeledes flere staudeclematis, f eks
integrifolia. Mange av disse små selges også
flittig fra plantesentrene i Nord-Norge.
Clematis i Nord-Norge ?

Noen tar kontakt og lurer på om det går med
clematis i Nord-Norge?

Langs kysten og på beskyttede steder kan
det nok være helt greit med clematis. Andre
steder kan det imidlertid være svært kalde
perioder, og noen ganger også tøff barfrost
og mye vind - og akkurat vind er nok det
største problemet på utsatte steder.
Salgsstedene melder f eks at de selger
clematis over hele Nord Norge.

Rapporter tyder på at det går stort sett
meget bra også i nord - men, det er nok
fornuftig å legge litt vekt på valg av sorter.
Sjekk f eks opp om det er mulig å skaffe noen
av de sorter vi omtaler på denne siden.

Rapporter fra Canada tyder f eks på at
viticellaene noen ganger klarer helt ned til
minus 30 - 40 grader (perioder).
Generelt:
viticella "Emilia Plater" fra Stefan Franczak
viticella "Etoile Violette"
viticella "Cicciolina"
Prøv å så noen
clematisfrø!

€ Frø gir flere planter
€ Frø gir nye sorter
€ Frø gir billige planter
€ Frø gir spenning
€ Frø gir overraskelser
€ Frø har du selv
€ Frø kan du få / bytte
€ Du må ha tolmodighet
Frø fra "Dawn"
1 stk clematisfrø
Alpinaer og kraftig
beskjæring

Noen ganger blir alpinaene så
rent for store og kraftige. Da
kan det bli nødvendig med en
beskjæring. De fleste av dem
tåler brutal tlbakeskjæring, og
kommer flittig tilbake etterpå.
Bildet under viser et eks der en
kraftig stamme kommer tilbake
med over 50 nye skudd.
Se mer info under Beskjæring ...
Photo © 2000 - 2007 Finn Rosholm - All rights reserved - - - - - Mail:
7 - 2007
For mere informasjon om
Hovedtema: