Generelt

Heldigvis er clematis en plante som ikke er så utsatt for
sykdommer og problemer. Det som har berørt oss til nå
(her i Oslo) er svært lite, men det skal nevnes litt om
visnesyke og meldugg som kan forekomme i en del
sammenheng hos noen. Likeledes et par problmer i
andre forbindelser.

For de som ønsker å gå dypere inn i temaet vises det til
et eget avsnitt om sykdommer hos den internasjonale
databasen om clematis (Clematis on the Web). En
direkte link til denne side finnes her.

Visnesyke

I literatur om clematis er det viet stor oppmerksomhet
til det som kalles visnesyke ("wilt"). Men, i alle de år jeg
har drevet med clematis har det kun forekommet et par
ganger at en storblomstrende clematis har visnet ned -
og antagelig av helt andre årsaker. Jeg tror derfor ikke
dette fenomenet betyr mye i norsk forbindelse. Men, i
enkelte år med ekstreme værforhold (som f eks i
2006/2007) har det forekommet mye rart.
De få gangene det har hendt så har de kommet igjen
etter et (eller til og med to år), så her gjelder det å ha
tolmodighet.
Hva denne visningen skyldes er vel noe uklart, men det
antas å være en soppsykdom og at det kan
motarbeides med bl a Benlate. Men, så sjelden som
dette forekommer er det enklest å ikke måtte gjøre noe
for å forebygge dette.

Meldugg

Meldugg kan noen ganger være et problem enkelte
steder. Generelt er det ved unormale forhold at
meldugg kan angripe clematisplanter, men det er også
her slik at enkelte sorter kan være mer utsatt enn
andre. Værforhold, plassering (mer eller mindre vind,
sol / skygge) og mer / mindre tilgang på vann vil også
kunne ha en stor betydning for om meldugg angriper
eller ikke.

Skal man bekjempe dette kjemisk så er det tradisjonell
sprøyting med antisoppmidler som kan være på sin
plass. Da jeg selv prøver å holde bruk av sterk kjemi
borte fra haven så bruker jeg å sprøyte med naturlige
midler hvis mulig. I dette tilfelle bruker jeg fortynnet
grønnsåpevann (3 - 5 %). Det er imidlertid svært viktig
å komme i gang med dette så tidlig som man ser at
angrepene starter og fortsette minst en gang pr uke
inntil man ser at det inntrer bedring.
Brune blader

Noen ganger (og med enkelte sorter som f eks
ofte med "Ville de Lyon") vil det kunne komme
en masse brune blader på den nederste del av
stammen. Dette er ikke noen sykdom - og
derfor ikke farlig for planten - men, kan være
lite pent og meget irriterende. Se bildet
nedenfor.
Man kan egentlig ikke gjøre noe annet enn å
plukke bort de visne bladene. En kan motvirke
slike brune blader ved å beskjære disse planter
lenger nede, men kan da ta bort mye kraft og
evt blomstring neste år.
Photo © 2000 - 2007 Finn Rosholm - All rights reserved - - - - - Mail:
12 - 2007
Infotema:
Hovedtema: