Man har alltid sagt at clematis trives best med kjølige
røtter, dvs ved å ha "røttene" i skyggen. Dette har
kanskje vært litt av en myte ??

Det viser seg nemlig at det er fuktigheten som
clematisplantene er ute etter og ikke nødvendigvis det
å ha kjølige røtter. Ved å gi dem vann regelmessig vil
man oppnå at clematis vil vokse og trives også i
stekende varme - som f eks i forbindelse med flotte
eksemplarer i potter.

Noen clematiselskere som jeg har lest om har ofte
masse sorter clematis i vanlige sorte plastikpotter
stående oppe på jorda. Det samme gjelder de fleste
gartnerier. Ofte kan disse pottene stå inne i drivhus og
de blir utsatt for en enorm varme. Slik varme vil de
clematis som står i jorda på vanlig måte aldri bli utsatt
for. Disse clematis trives imidlertid som regel meget
bra og vokser som bare det. Men, de har en ting felles
- de blir løpende vannet. De behøver aldri å "vente" på
vann.

Fuktighet oppnås ofte i overganger mellom kjølige og
varme skikt (kondens). Når man så skygget
clematisrøttene med å plante andre planter foran eller
la stener eller annet over dem så ble det produsert
ekstra fuktighet.

Å plante andre planter foran clematis byr imidlertid på
andre problemer ved at de er konkurrenter til den
samme fuktighet og næring. Videre er stedene under
steiner og andre saker fine "boliger" for sniler med
mer og dette er derfor heller ikke bare en fordel. En
meget god måte å oppnå god dekking (for å skape
temperaturforskjell og for å holde på fuktigheten) er
egentlig et godt lag med slått gress, kokosskall eller
annet materiale (mulch) som evt er tilgjengelig. Dette
vil også ha den tilleggsfordel at det brytes ned og blir
til god gjødsel på litt sikt samt at det stimulerer
metemark og annet kryp som på sikt også gir god
jordforbedring.

Imidlertid er en jevn og god vanning alltid meget viktig.
Også for å motstå andre sykdommer som f eks
meldugg.
Kjølige clematisrøtter i "skyggen" ?
Planten over er godt dekket av andre planter med
tykt og kraftig løvverk. Dette gir mye skygge og
kjølige røtter som kan skaffe frem fuktighet og
annet som plantene liker.

På denne måte er plantene også forberedt på å
ordne forholdene slik at plantene skaffes
tilstrekkelig med fuktighet.
Photo © 2000 - 2010 Finn Rosholm - All rights reserved
Photo © 2010 Finn Rosholm - All rights reserved
Photo © 2010 Finn Rosholm - All rights reserved
Photo © 2010 Finn Rosholm - All rights reserved
01-2010
Infotema:
Hovedtema: