Planting av clematis:

Forberedelser

Ved planting av clematis er forberedelsene kanskje det viktigste. Det
vil si utvelgelse av plante samt utforming av hull for planten. I denne
forbindelse kommer vi ikke inn på utvelgelsen av planten, men
konsentrerer oss om selve planteprosessen.

Selve plantehullet

Hullet må være tilstrekkelig stort. Jeg prøver alltid å få til minst 50
cm's dybde, og minst 40 cm bredde. Mange ønsker enda større hull
for at det skal bli plass til rikelig med god jord. Avhengig av
jordforholdene er det viktig å sørge for god drenering som beskrevet
under tema for planting i stiv leire. Her varierer det mye hos mange.
Det bør også være gode muligheter for at vannet kommer ned til
røttene når man vanner (ikke for kompakt på toppen). Et rør med
singel ned til hovedrotmassen kan være fint. På denne skissen er det
tegnet inn mål slik Magnus Johnson (vår svenske clematishøvding)
ønsket at man skulle plante clematisplanter. Jeg fikk denne
informasjon av ham ved et besøk i Södertälje i 1986. Det er en del
arbeid, men det gir fine muligheter for de planter som behandles slik.

Jord

Jeg bruker god jord som består av ca 30 % kompost, ca 30 % av vår
naturlige leireholdige jord og ca 30 % torv/kugjødsel. Dette blandes
godt og tilsettes minst en neve benmel. Grov sand rundt øvre del av
plantestenglene gir mindre muligheter for sopp og visnesyke til å få
tak.
Velg ut planter med god rotmasse
slik at man kan se at det er sunne og
friske planter (1).
En god støtte er også meget viktig for
plantene når de første lengre skudd
skyter frem (2). Noen "kjølige" heller
rundt om kan være med å gi kondens
og fuktighet rundt røttene i skiftende
vær.
Photo © 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved - - - - - Mail:
4 - 2008
Viktig med god vanning først

Før planten settes ned i hullet senkes den ned i en bøtte med vann for
å "fylle røttene" godt med vann da det tar tid før røttene er klare for
jobb i det nye hullet. Planta forblir i vann i minst 20 - 30 minutter.

Plassering / Planting

Planten plasseres slik at øvre kant på rotballen kommer ca 10 - 15 cm
lavere enn omgivelsene (eller lavere enn den sto i den kjøpte potte /
container). Dette sikrer bedre beskyttelse (også mot frost) og
skaffer flere skudd undenfra om øvre del skulle skades eller
ødelegges av "visnesyke". Vann godt og plasser resten av den
blandede jorda rundt planta og klem dette til. Litt gressklipp e l kan
plasseres rundt planta for å gi skygge / holde på fuktighet. Vi
kommer tilbake med eget tema for skygging av røttene senere.


Tidspunkt

Tidspunktet for planting er ikke lenger så kritisk. De fleste
clematisplanter er containerplanter og kan egentlig plantes hele året
(bortsett fra når det er frossent). Men, plantene kommer nok best
inn i rytmen om de høstplantes (august - oktober) da de normalt
starter meget tidlig om våren. Er det imidlertid mye frost på stedet så
kan en vårplanting være best da dette gir en sterkere plante når den
første vinteren kommer.
1
2
Infotema:
Hovedtema: