Mange muligheter

Som hjelp til clematis for å klatre i er det så mangt
som kan brukes. Vanligvis brukes det veggstativer
laget av langsgående listverk, eller ved hjelp av tau,
armeringsjern, tråd, hønsenetting eller liknende.
Det er her kun fantasien og behovet som setter
grensene.

Frittstående stativer laget av metall (sveiset eller
skrudd sammen) kan være greie (for eks
"rosebuer"), men noen sier at metall leder kulda og
at plantene er mer utsatt om vinteren. Jeg har hatt
denne type stativ i mange år uten at jeg kan si at
plantene er mer utsatt for kulde. Hvis det er gruppe
3 clematis (som i alle fall skal kuttes ned) spiller det
jo i hvertfall ikke noen rolle.

Tilsvarende kan man jo lage stativer av rør,
bambus eller andre ting som ikke leder kulde. Disse
kan settes opp til en rekke eller i en firkant /
runding med trådringer som holder plantene
samlet. Å la clematis kravle over gjerder og bruke
disse som stativer kan også være meget populært
og gi flotte "show".

Stolper kledd med netting eller plastikkgjerder e l
kan bli gode å klatre i, men de blir ofte for korte når
plantene blir større og kraftigere.

Flere stolper kan festes sammen med ringer /
tråder slik at de danner rammer som plantene må
holde seg innenfor

Imidlertid er nok det aller vanligste "stativet" å
bruke andre trær, klatreroser eller busker til å
klatre i. Dette kan gi fine grupper som sammen
utfyller hverandre. Se eget tema om samkjøring av
clematis og roser. Men, det er viktig å være
oppmerksom på at clematisplanter kan være
grådige etter næring - og det kan derfor bli sterk
konkurranse om næring hvis de står under / ved
andre kraftige vekster (trær, busker mm). Noe mer
gjødsling kan derfor bli påkrevet.

Når alt dette om stativer er sagt må det også sies
at det kan bli kjempefint å la clematis kravle
omkring på bakken eller over en liten tue eller
annet. De kan lage svært dekorative
blomstermatter på denne måten, og dette er nok
altfor lite brukt hos oss.

Hjelpemidler (eksempler):

# Vegger
# Stolper, gjerder, rør
# Trær
# Snorer, tau
# Kjøpte av metall, obelisker
# Armeringsjern (sveisede former)
# Hønsenetting
# Fiskegarn
# Bakken, hauger, tuer etc
# Ferdige stativ av kvist o lBilde 1 viser et stativ laget av armeringsjern med en "Ville
de Lyon" inne i. VdL er beskåret som gruppe 3 og produserer
en masse grener som må bindes opp etterhvert. Stativ er ca
2 meter høyt. Slike stativ lages enkelt og billig selv om man
har tilgang til et sveiseapparat e.l.
Photo © 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved - - - - - Mail:
6- 2008
Som en "idemaskin" skal vi i det følgende
vise en del eksempler på hvordan clematis kan
bindes / støttes opp - og med noen få
kommentarer til hvert eksempel.
Bildet ovenfor viser et ferdig kjøpt stativ som kan plasseres
over alt på jorda (stikkes ned i jorda) eller festes med skruer
på vegg. Dette er meget praktisk for de mindre grupper - og
intil plantene blir for store. De er laget av metalltråd med
plast utenpå og koster en del.
Her et annet stativ laget av armeringsjern slik man kan finne
dem til salgs på utstillinger. Som sagt enkle å lage også selv,
men med noe arbeid.
Her er det vist fine innganger
/ portaler hvor man har
søyler, gjerder og annet som
kan smykkes og bindes fast
til. Bilder 4, 5 og 6.

Dette gir flotte inntrykk ved
inngangen - og er typisk for
engelske omgivelser. Bildene
er tatt i London.
1
2
3
4
5
6
7
8
Bildene 7 og 8 viser en sort moderne "kurv-stativer" bundet
sammen i et fleksibel opplegg. Disse kommer fra øst-Europe
(ofte Polen) og er blitt ganske billige i anskaffelse etterhvert.
De er bevegelige og greie å tilpasse til store potter eller
direkte i bed.
Bilde 8 viser clematis "Miniseelik" ute senere på året og
potten er den samme som den høyre på bilde 7 inne i
drivhuset.
© 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved
© 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved
© 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved
© 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved
© 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved
© 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved
© 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved
© 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved
© 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved
© 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved
9
10
I bildene 9 og 10 kan
man se at noen ganger
er svært enkle midler
også helt utmerket.

I bilde 9 er det et
avskåret tre som er
stativ, og på bilde 10 er
det kun en enkel snor
mellom to spiker som
bærer det hele.

I bilde 9 er det clematis
"Summer Snow" og
rosa multiflora som
boltrer seg. I bilde 10
er det en alpeclematis
som "henger i en tråd".
11
I bilde 11 vises et vårbilder av en del stativer, bl a 3 stolper
med kjetting i mellom. I det aktuelle bed står en rekke
gruppe 3 clematis. Disse bindes opp i stolper / kjettinger.
Bilde 12 og 13 viser hvordan dette ser ut under
blomstringen.

Et slikt opplegg er en slags testfelt med mange muligheter,
men man må ha plass for å kunne utnytte et slikt hav av
blomster. En del skiftes ut etterhvert for å få bedre
fargetilpasninger. Størrelsen er ca 4 meter x 2,5 meter.
12
13
I bildene 14 og 15 viser vi eksempler fra Kew - Gardens
for de som har riktig god plass. Her kan man boltre seg i
espalie'er i det helt store. Disse er like fine for roser og
clematis, selv om det tilfeldigvis er mest roser på
bildene.

Man kan naturligvis også lage slike i mindre størrelser
etter eget behov og mulighet.
14
15
© 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved
© 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved
© 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved
© 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved
© 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved
16
© 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved
På bilde 16 vises et eksempel på en tangutica som omgir en
stubbe på bakken. En stor urne på stabben og blomstrende
tangutica gir straks et annet inntrykk enn en tangutica opp i
et høyt tre som vi vanligvis ser.
Infotema:
Hovedtema: