Innkjøp av clematis


Hva bør man se etter hos "gartneren" ?

Stikkord for viktige forhold ved innkjøp:

· Hvor gjør vi innkjøp?
· Utseende generelt !
· Størrelse på plante og potte !
· Blomster på ?
· Røtter !
· Navneseddel / merking !

Hvor gjør vi innkjøp?

Generelt
I Norge er det ikke så veldig mye å velge i, men det
kan allikevel være store forskjeller innen de enkelte
kategorier. Utvalg og muligheter har også forbedret
seg mye i de senere år.

Vanlige hagesentre / gartneren på "hjørnet"
Her er det mer tilfeldig hva man får tak i, men de har
normalt alltid noe. Det er imidlertid også enorme
forskjeller på kvaliteten - og vanligvis også på priser.
Det er her derfor meget viktig at man vurderer hva
man kjøper.

Større hagesentre / "Plantasjer" etc
Her er det vanligvis mer utvalg, men kvaliteteten kan
også her variere mye. Tidligere forventet man å finne
spesialister på de forskjellige plantegrupper og få råd
og veiledning. Dette har desverre blitt mye dårligere i
den senere tid - og man bør derfor selv legge litt mer
forarbeid i hva man egentlig er ute etter.

Postordre / spesialister (Norge)
Spesialfirme finnes det få eller ingen i Norge, men via
internet kan man nå også bestille clematis. Dette er
en meget sikker og grei metode og utvalget er som
regel meget bra. Imidlertid er nok dette også den
dyreste måten å skaffe seg planter på.

Postordre / produsenter (Utland)
Via internet fra utlandet (f eks Tyskland, Holland,
England eller Polen) kan man i dag få tak i absolutt alt
som finnes. Dette er en grei metode, men som regel
enda dyrere da man ofte må betale for
"sunnhetssertifikater" etc.Linker til både norske og
utenlandske salgssteder for clematis finnes på mine
internetsider.

Hva er viktig ved utseende av plantene:

Ved innkjøp av planter er det ikke alltid viktig at de
ser store og flotte ut med mange blomster. Det er nå
nesten kun planter i ferdige potter - klare for planting
- man får kjøpt: Det kan da være greit å legge vekt
på følgende punkter:

·
Størrelse på potta:
Generelt er store potter best da de gir større plass
for utvikling av røttene og har som oftest mer og
bedre jord. De er også som regel dyrere.

·
Størrelsen på planta:
Størrelsen i seg selv betyr ikke så mye, men det er
viktig med god forgrening for at man raskt kan få
flere grener og god spredning på planta. Ingen
ønsker normalt en lang tynn spjånete kvist oppover
med et par blomster i toppen.

·
Blomster på planta ?
Hvis man ikke vet helt hva man skal kjøpe så er
blomstene sansynligvis det viktigste kriteriet fo hva
planta kan produsere, og noen må da være på for å
gi et inntrykk. Men, også på grunn av at så mange
planter ikke er riktig merket (se senere punkt) så er
det viktig at planta har en blomst eller to. Man kan da
som regel greit se hvilken sort det er - eller i hvert fall
hvilke farge den har. Ellers vil blomster ofte ha tatt
mye kraft fra den lille planta, og man bør nok ta disse
bort ved plantingen når man skjærer planta tilbake.
Dette er viktig for at planta kan bygge opp et godt
rotsystem og gi spredning på skuddene.

·
Røttenes utseende:
Røttene er kanskje det aller viktigste punkt når man
skal anskaffe nye clematisplanter. De bør være godt
utviklet og ikke virke tørr, mørke eller skadede på
noen måte. For å sjekke dette bør plantene kippes og
man skyver, banker plantene lett ut av potta.

·
Navneseddel / merking:
Et sorgens kapittel er det ofte når det kommer til
"hvilken plante er dette" ! Vi regner generelt med at
opp til 30 % av de planter som tilbys via
hagesentrene er feilmerket. Dette gjør at om man er
ute etter en spesiell sort må man se en blomst (eller
flere) - da kan man som regel se om det er den
riktige sorten. Men, da må man vite hva man vil ha
(og kjenne utseendet / fargen av blomsten).
Hos spesialistene vil slike feil normalt ikke forekomme.


Infotema:
Hovedtema:
Photo © 2000 - 2007 Finn Rosholm - All rights reserved - - - - - Mail:
10 - 2007