Gjødsling av clematis:

Langtidsgjødsling

Langtidsgjødsling starter når det plantes. Det graves
et hull på 50 - 70 cm dypt (og minst 30 - 40 cm bredt)
og som i den nedre del fylles med god kompostjord
iblandet litt benmel og noe gjødsel (helst kompostert
kugjødsel). Dette er tydeligere beskrevet under
avsnittet "Planting".

Vårens gjødsling består av litt innarbeiding av ku- eller
hønsegjødsel / naturgjødsel i området rundt planten.
Dette gjøres når man har mulighet så tidlig som mulig
om våren.

Ved gjødsling bør man ikke legge gjødsel for nær nye
stammer / skudd - da gjødsel ofte kan gi sopp og
uhumskheter som setter seg på stammene, og dette
kan få dem til å råtne / dø. Her er det også viktig å
ikke bruke den "billigste" naturgjødsel da disse har
vist seg noen ganger å inneholde stoffer / bakterier
som i større grad kan lage problemer. Erfaring viser
at mer "solide" produkter gir mindre problemer.
Om man får problemer med at grener og skudd råtner
og dør - så vil planten vanligvis komme igjen noe
senere med nye skudd nedenfra (om man har plantet
dypt nok).

Løpende gjødsling

Løpende gjødsling ved de storblomstrende clematis
består av fullgjødsel i vanningen (en neve til en kanne
på 10 liter). Dette gis et par/tre ganger i løpet av
sesongen. Ikke for mye gjødsel sent på sommeren til
de som blomstrer på fjorårets grener da de derved
modnes dårlig og kan fryse lettere ned.

Løpende gjødsling ved de småblomstrende
innskrenker seg til vårens aktiviteter (som for vanlige
stauder).

Vinterdekking av clematis

Jeg dekker normalt ikke mine clematis om vinteren,
men der hvor det er tøfft (evt ofte barfrost) og hos
de som er forsiktige eller har dårlig erfaring med
overvintring kan med fordel hyppe litt velgjæret
kugjødsel rundt plantene (evt med litt torv over).
Dette gir både gjødsel (i små porsjoner etter hvert
regnvær) og vinterbeskyttelse. Etterhvert som
kugjødsel brytes ned vil dette også gi videre næring
utover i neste sesong. Dette brukes vanlig i de
baltiske stater og i nord Polen. De bruker i tillegg
dekking med kvist eller liknende over kugjødsel / torv.
De beskjærer først alle clematisgrener slik at de også
blir så korte at de kommer under dekkingen. Her er
det hovedsakelig snakk om clematis fra gruppe 3 (dvs
de som blomstrer på årets nye grener).

Bildet viser en standard sekk med benmel. Benmel er fint til å
gjødsle clematis med og brukes i mange forbindelser som
ekstra "godsaker" som settes til i blandinger ved planting
eller legges i bunn av plantehull etc.
Dette er helgjødsel som kan brukes som en del av
langtidsgjødslingen om våren eller på slutten av vinteren.
Jeg skifter ofte og bruker litt forskjellige saker.
Photo © 2000 - 2008 Finn Rosholm - All rights reserved - - - - - Mail:
6 - 2008
Infotema:
Hovedtema: