Flytting av clematisplanter:

Flytting av en etablert clematis forekommer sjelden, men kan
være aktuelt i enkelte sjeldne tilfeller.


Den beste tiden for en flytting vil normalt være sen vinter / tidlig
vår mens planten enda er i hviletilstand. Den beskjæres da tilbake
til under en meter (litt avhengig av type og tykkelse på grenene).
Man bør sjekke litt om hva de enkelte planter tåler. Jeg gjorde
dette med en orientalis "Bill Mackenzie" en gang - og det gikk
galt.


Grav ut en så stor rotklump som mulig - dette begrenser seg jo til
hva som er mulig å håndtere (men, jo flere røtter - jo bedre er
det).


Grav opp et nytt hull der hvor planten skal flyttes til. Dette må
være en del større enn bare å gi plass til rotklumpen fordi det bør
settes til en del ny og god jord i bunnen av hullet (jeg bruker litt
benmel sammen med en god kompost). Planten bør også settes
en del dypere enn den sto tidligere ( 5 - 10 cm) slik at
knupper/knuppsteder kommer under jordkanten. Dette gjør at
planten kan skyte nye skudd fra jorda og den nedgravde delen vil
også danne nye røtter. Dette gir en større sikkerhet for at
planten kommer igjen - om den f eks skulle bli utsatt for sykdom
f eks visnesyke.


Hullet fylles med vann før klumpen senkes ned i og det fylles
etterpå opp med god kompost rundt hele planten og litt over
gammelt nivå da dette synker fort. Vann godt til slutt.


Vanning i den første tiden er meget viktig og planten må vannes
godt til den igjen har bygget seg opp - og kommer det
tørkeperioder er vanning helt avgjørende inntil nytt rotsystem er
bygget opp. Det kan ta flere år til den blir like kraftig igjen. For å
redusere fordampning og øke gjødseltilgangen er det bra med litt
"mulch" rundt hele planten.

Photo © 2000 - 2007 Finn Rosholm - All rights reserved
clematis crispa
clematis "F73"
10/2007
Infotema:
Hovedtema: