Gjør leira det håpløst å ha clematis ?

Hos oss består jorda (før bearbeiding) hovedsakelig av
stiv leire. Dette gjorde at vi i starten nok trodde at her
skal det bli vanskelig eller umulig med "fintfølende"
planter. Men, slik ble det ikke ! Det ble riktig nok mye
arbeid, men over tid er dette ikke noe problem.

For det første så liker plantene (både clematis og roser)
en del leire i jorda og plantehullene blandes derfor opp
med leire, torv, sand, kompostjord og litt naturgjødsel
(kugjødselkompost). Dette blir behandlet mer grundig
under temaet "Planting". Den egentlige utfordringen
ligger i å få plantehullene til ikke å bli bare "brønner",
men skaffe en god drenering i bunnen slik at det ikke blir
for mye vann stående.

Hullene blir derfor laget relativt dype (ca 50 - 70 cm eller
mer). I bunnen lages det først noen huller med rør /
spett enda noe dypere (ofte ned til ca en meter totalt).
Disse hullene fylles så opp med singel eller lecakuler. De
nederste ca 10 cm av hovedhullet fylles også opp med
samme materiele før jordblandingen legges inn i hullet.
Dette gir som regel en tilfredsstillende drenering.

Leire kan være så forskjellig - den "blå" og litt mørke er
fin og næringsrik, mens den lyse og gulaktige er mager
og av liten verdi. Det prøves derfor å fjerne denne mest
mulig eller spare den til andre blandinger / fyllmasse
(eller kaste den).

Alpinaer trives veldig godt i leire og vi har mange her på
tomta. Bildet til høyre viser en alpina Ruby og en "vanlig"
alpina. Ryby er i en tidlig fase sterkt rødaktig, men
falmer fort etterhvert.
Photo © 2005 - 2010 Finn Rosholm
Photo © 2000 - 2007 Finn Rosholm - All rights reserved - - - - - Mail:
Infotema:
Hovedtema:
01-2010