Generelt

Dyrking av clematis i potter er en fin mulighet som
kan gi mange fordeler. For eksempel flytting av
pottene rundt om etter behov, slik at de blir
plassert på en fremtredene plass under
blomstringen, mens de ellers i året kan få "bygge
seg opp" mer i bakgrunnen. De kan derved brukes
til å pynte opp kjedelige steder (ute eller inne).
Man kan også ha dem på balkongen, hvor man
normalt har liten eller ingen plass for så store
planter.

Andre fordeler er at man kan lettere binde dem
opp slik at de gir et kompakt og imponerende show
under selve blomstringen.

Pottedyrking gir også noen ulemper. Man må finne
på noe med dem om vinteren da avstanden fra luft
til røtter inne i potta er liten og frosten vil kunne
ødelegge plantene. Det er også vanligvis mer
arbeid med disse clematis enn andre fordi de ofte
trenger et kompakt "klatrestativ" plassert i potta
sammen med planten for å kunne binde den opp.

Det er også meget raskt at plantene kan dø om de
ikke får vann. Små volum setter store krav til jevn
vanning. God drenering er også viktig for å ta unna
regnvann etc.


Hvilke clematis egner seg for
pottedyrking ?

Det er enklest å bruke de typer clematis som har
en kompakt vekst som egner seg til dette. De som
har en meget kraftig vekst krever mer næring enn
de her får og blir også svært vanskelige å binde
opp og holde styr på. Det bør også være en
clematis med relativt tidlig blomstring. Noen
eksempler er: "Dawn", "Blue Light", "Miss
Bateman", "Fascination", "Piilu", "Niobe", "Mrs
Cholmondeley", florida "Alba Plena", florida
"Sieboldii"
og florida specie selv m fl. Man kan også
bruke flere av de vanlige sortene i gruppe 1, f eks
alpinaer og macropetalaer. Disse kan også noen
ganger klare seg ute om vinteren med litt enkle
former for beskyttelser. Noen har til og med opp til
3 forskjellige planter i en potte. Dette kan gi flotte
virkninger, men setter store krav til utveksling av
planter (etter 3 - 4 år ??) og kraftig gjødsling.


På bilde 1 vises årets første blomstring av "Blue
Light" som står i en stor container inne i drivhuset
enda (08.05.2005) med 14 store klaser av noen
blomster. Den kommer etter hvert til å flyttes ut og
gir på sensommeren igjen mange flotte blomster -
som på det tidspunktet ser helt annerledes ut - og
de "Blue Light" er alltid dobble.

Valg av potter

Man kan nesten bruke alt av potter / containere til
clematisdyrking bare de er store nok. Jeg har
prøvd keramikkpotter, plastbeholdere,
trebeholdere av forskjellig slag, murte steinpotter
og mer, men har endt opp med plast.
Hovedårsaken til dette er vekt. De blir tunge nok å
håndtere med plante og jord i allikevel. De bør
være så store som mulig dvs minst 30 - 40 cm i
diameter og 45 cm i dybde. Litt skrånende kanter
utover er best da jorda da kan skiftes lettere - og
den må skiftes tildels ganske ofte. De må alltis ha
hull(er) i bunnen for å gi god drenering.

En bør helst ha en slags "doning" (trillevogn,
sekketralle e l) for å kunne flytte containerne rundt
etter behov. Pottene bør derfor lett kunne gli inn
på en slik tralle uten for mye motstand.

Type klatrestativ

Her finnes det mange muligheter som for eksempel
ferdige tre- eller plaststativer, egne "produkter"
laget for eksempel av ståltråd, bambus, smijern
eller annet. Vi har for det meste benyttet oss av
"hjemmelagede" stativer. Disse lages ved at fire
(eller flere) tynne bambusrør (eller jernrør,
armeringsjern, plastpinner) settes ned i potta og
disse bindes igjen på toppen sammen med ståltråd
eller annet passende materiale. Etter hvert som
ferdige typer stativer (f eks av plastbelagt
ståltråd) kan kjøpes på salg, eller billig på annen
måte, kommer disse nå mer til anvendelse.

Står pottene greit plassert i naturen (ved store
stener, under trær eller buskas eller med
skråninger rundt) kan plantene klare seg uten
stativ og bruke naturen selv som klatremulighet.
Når dette passer kan det være den alle flotteste
måte å dyrke clematis på.


Jord / Drenering

Når all næring skal skaffes fra et mye mindre volum
(slik det blir i en potte) er det naturligvis viktig at
jordforholdene er så optimale som mulig. Det vil i
første rekke si at det må være en næringsrik og
god jord for langtidsbruk og med gode
dreneringsforhold i potta. Vi pleier å blande jord av
ca 30 % leirejord (som er den jord vi naturlig har
hos oss) ca 30 % torv og ca 30 % god kompost.
Inn i dette blandes så litt sand og mye
næringsstoffer som godt gjæret kugjødsel og
benmel. Spesielt benmel er noe clematis liker og
dette holder seg lenge før alt er brukt opp.

For god drenering er det viktig med et godt lag
(minst 5 cm) i bunnen av potta med potteskår,
lecakuler eller annet materiale som gjør at vannet
ikke blokkeres inne i potta. Er det flat bunn på
potte / container så er det også viktig at man
legger noen stener under potta slik at vannet ikke
blir stående under etter at det er drenert ut ved
overskudd av vann (regn, for mye vanning etc). En
kan evt legge litt netting e l i bunnen (under
dreneringen) for å holde sniler etc ute fra pottene.
Over potteskårene/lecakulene kan en legge et lag
med stoff etc for å hindre jord i å trenge nedover
og tette for dreneringen.

For vedlikehold av jorda prøver vi å skifte ut litt av
den øverste jorda hver vår. Dette gjøres ved å
skrape bort de øverste 5 - 10 centimeter av jorda
som så erstattes av ny god kompost med
næringsstoffer tilsatt.

Bilde 2 viser "Piilu" i slutten av juni. Dette er en
ypperlig type clematis for bruk i potter /
containere. Den kan få en masse blomster i en
enkel container - og står nå (08.05.2005) klar til å
starte blomstring om noen få dager. Den har over
50 knupper hvorav man kan se mange som
kommer til å lage dobble blomster. Se bilde 4 hvor
mye er sprunget ut. Og i bilde 5 ovenfra ser man et
flott eksemplar av en dobbel blomst.

Vanning / gjødsling

Slike "potteplanter" (selv om de er store) må
naturligvis vannes oftere enn vanlige hageplanter.
Hyppighet av vanningen er litt avhengig av
plassering, vær og hvor stor og kraftig clematisen
er. Her må man sjekke hvor tørr jorda er og vanne
etter det. Om sommeren på de helt varme dager
kan plantene trenge vann hver dag. Har man ikke
anledning til dette bør de beveges til et sted i
skyggen hvor det kanskje er litt mindre forbruk av
vann. Litt avhengig av jordas konsistens (se avsnitt
om jord) krever planter som er pottet løpende
gjødsling ved vanningen.

På vår /forsommer når plantene bygger seg opp
og forbereder blomstringen kan de få gjødsel ofte,
f eks hver uke. Under blomstringen sies det at de
ikke skal gjødsles, men vi har normalt gitt dem noe
også da, spesielt ved lange blomstringsperioder.

Etter blomstring gis igjen gjødsel og dette minskes
utover høsten etter hvert som modningen skal
sette inn. Det er her også avgjørende hvorvidt
plantene skal stå ute eller f eks i drivhuset om
vinteren. Det er viktig å legge merke til at man må
vanne først med vanlig vann, slik at røttene blir
våte, og deretter med gjødselvann ellers kan
røttene lett bli skadet. Vi har vekslet litt med
gjødseltype, mest fullgjødsel, noe kalksalpeter og
noe gjødselvann (kugjødsel). Her må man prøve
seg litt frem.

Det er også viktig at man ikke gir gjødsel helt inntil
stammene (ca 4-5 cm) da man ellers lett kan få
sykdommer på dem og de nye skudd vil kunne
visne ned. Dette kan lett forekomme med nye
skudd som har lite styrke / bark etc. Det har
sammenheng med at gjødselen ofte er forurenset
og kan lett skade stammene. Se MJ - skisse under
"Planting".
Beskjæring

Prinsippet for beskjæring av disse clematis er
omtrent som ved andre clematis. De beskjæres noe
kraftigere første år for å stimulere til dannelse av
flere grener og større spredning. Den største
forskjellen ligger nok i at de må følges bedre opp
utover i sesongen for at de skal få en fin fasong og
fylle stativet godt. De må bindes / festes godt til
stativet og jeg prøver å få grenene "viklet" rundt
stativet med helling svakt oppover (mest mulig
horisontalt) i en sirkel rundt stativet. Grenene toppes
etterhvert som de blir for lange og dette stimulerer
igjen til enda flere grener slik at det til slutt kan bli en
fyldig og dekorativ plante. Når de plantes dypt(ca 10
cm under tidligere nivå) så stimulerer dette også til
en kraftigere plante med flere grener.

Bilde 3 ovenfra viser et utsnitt fra en stor potte med
florida "Alba Plena". Den blomstrer fra tidlig vår og
hele sommeren til senhøstes. Blomstene har en
masse forskjellige former og den kan være uhyre
dekorativ. Pr 08.05.2005 har den allerede flere
knupper som er i ferd med å springe ut.

Vinterforhold

Om vinteren må pottene eller containerne vanligvis
tas inn et sted for å sikre at de kan overvintre
frostfritt. Hos oss var dette i mange år en kjeller, men
dette var ikke problemfritt da plantene begynte å
skyte tidlig på våren. Da var det viktig å skaffe riktig
lys i forhold til varmen i kjelleren. Lysstoffrør måtte
tilpasses og glemte man lyset så ble det meget fort en
kraftig hvit spaghetti av plantene. De vokste og søkte
etter lys. Ellers ble det et fryktelig tungt arbeid å
flytte pottene ned i kjelleren på senhøsten og opp
igjen om våren. I nyere tid bruker vi drivhuset som
har en svak varme på om vinteren (for å sikre at
temperaturen ikke kommer for langt under 0) - og da
er situasjonen enklere. Litt svak frost inne i drivhuset
av kortvarig natur går som regel ganske bra. Ellers
finnes det også andre muligheter som garasjer og
liknende. Men, en god del arbeid blir det i alle fall
(også om de bare skal inn i drivhuset).

En del av alpinaene (i potter) klarer seg også godt
ute om vinteren, men bør kanskje settes på litt
beskyttede steder. Her må man prøve seg frem. Jeg
har hatt en alpina sibirica i potte ute i flere år uten at
det var noe problem før planten rett og slett ble for
stor og måtte plantes ut.
Photo © 2000 - 2007 Finn Rosholm - All rights reserved
7 - 2007
2
1
3
4
5
Mail:
Infotema:
Hovedtema: