Clematis sammen med roser

Clematis passer godt sammen med roser og slyngende
clematis opp i en fin klatrerose kan bli et flott skue som
utfyller hverandre både i farger og i tidsrom for
blomstringen.
Clematis + Roser

Clematis er som kjent en fantastisk klatreplante som i
utgangspunktet kan benyttes til mange slags oppgaver.
Hos oss er jeg spesielt begeistret for klatrende
høstclematis i høye, sommerblomstrende roser. Slike
kombinasjoner kan gi effektfulle virkninger hvor de ofte
utfyller hverandre ved sine forskjellige
blomstringsperioder. Likeledes kan det ofte virke flott med
de dekorative frøhodene som kommer ut etter
blomstringen. Disse kan gi en fin virkning inne i roseløvet
uten blomster utover høsten.
Bilde over viser en rose fra David Austin (Constanse Spry) som klatrer
opp i en høyde på over 6 meter og har en clematis (William Kennett)
som partner. I første omgang ser man ikke stort til clematisen, men
kommer man noe nærmere ser det ut som bildet under)
William Kennett og Constanse Spry finner seg godt tilrette i sammen.
De har hatt selskap i minst 10 år nå (2005). De blomstrer her i
sammen, men clematisen blomstrer lenger og kommer med en ny
blomstring (alene) på høsten.
Ikke glem staudeclematisene !

Mange av staudeclematisene som f eks recta eller durandii
kan også være kjempefine til kombinasjon med roser og
andre planter. Vi har sett flotte kombinasjoner av f eks
durandii og sarte (ikke for store) roser eller, som vi ser på
bilde 3 (ved siden av), rosen alchymist (enda lav) og
clematis recta.

Bøker om temaet

En god bok om sammenkjøring av roser og clematis er "The
Rose and the Clematis as good companions" av John
Howells fra 1996 med masse bilder. Se ellers her for info om
flere clematisbøker.
Bildet viser en lav alchymist og en clematis recta sammen.
Photo © 2000 - 2010 Finn Rosholm - All rights reserved
Hva passer sammen ?

Fine kombinasjoner hos oss har vært bl a en "Multi Blue"
opp i en "Alchymist" eller "Lykkefund" , en "William
Kennet" opp i en "Constance Spry" (bilde 2), en
"jackmany" opp i en "Aicha" eller en "Miss Bateman" opp
i en "Blairii 2" for å nevne noen, men mulighetene er her
nesten ubegrenset og i stor grad avhengig av smak og
behag.
Det er viktig at clematis og rose er rimelig avstemt slik at
ikke den ene overtar fullstendig. Da vil virkningen kunne
bli motsatt av den ønskede.
10 - 2007
Mail:
1
3
Infotema:
Hovedtema: