Gruppe 1

Denne gruppen blomstrer på grener som er
modnet forrige sesong. Den består av clematis
som blomstrer på korte stilker ut fra kraftige
knupper (ved bladrota) på stengler som er
modnet forrige år. Etter blomstringen
produseres ny vekst som så modner før
vinteren og blomstrer igjen neste sesong. De
som hører til i denne gruppen er hos oss stort
sett sorter som hører til alpina-, macropetala-
og montana-gruppene samt videre kultiverte
sorter fra disse. Se liste nedenfor. De blomstrer
hos oss med sin hovedmengde av blomster tidlig
på våren / forsommeren.

Ofte vil clematis i denne gruppen ikke behøve
noen beskjæring i det hele tatt. Av og til kan det
imidlertid være nødvengig med en "opprydding"
ved å fjerne døde og svake ranker straks etter
at blomstringen er avsluttet. Det vil da vokse ut
nye ranker / grener som modnes utover høsten
og som gir nye blomster neste vår igjen.

Enda sjeldnere kan de bli behov for å fronye en
plante helt (eller delvis) hvis den er blitt totalt
for kraftig eller dominerende. Da kan den
beskjæres helt ned (eller evt med ca 30% av
planten hvert år i 3 år). Normalt vil denne
planten (alpinaer) komme kraftig tilbake. Et
bilde på tips-siden viser en plante hvor en
stamme ble erstattet med over 50 nye skudd.
Gruppe 2

Disse blomstrer både på grener som er modnet forrige
sesong og senere på årets nye skudd. Fra kraftige
knupper på disse ranker vokser det ut kraftige nye
grener av varierende lengde (10 cm - 90 cm) og disse
igjen har en stor blomst i enden.
Til denne gruppen hører de tidlig blomstrende (og noen
av de sommerblomstrende) av de storblomstrende,
eksempelvis "The President", "Nelly Moser" m. fl. Se
liste nedenfor.
Selve beskjæringen av plantene i denne gruppen
består i at man om våren, etter at frosten er over,
fjerner alle døde og svake ranker / grener samt å
skjære de resterende ranker tilbake ca 25 / 50 cm eller
mer (avhenger av hva frosten har latt være tilbake) til
et par med tydelige, kraftige knupper på stengelen (se
bildet).
Hvis frosten har vært hard så vil man kunne oppleve at
man må skjære disse helt ned. Man vil da ikke få noen
blomster tidlig, men kun blomstring fra årets nye skudd
senere i sesongen. Dette er synd da de første blomster
ofte er større (og kanskje mer dobble) enn årets
blomster.
Gruppe 3

Denne gruppen består av de clematis som
blomstrer på årets nye skudd fra midtsommers
og utover høsten. Eksempel på disse er
plantene i jackmanii - gruppen. Se liste
nedenfor.
På denne måten blir alle de "gamle" rankene på
sett og vis ubrukelige og vil ofte dø ut i løpet av
vinteren. Selve beskjæringen av plantene
består da i at man om våren (etter at frosten er
over) skjærer de gamle rankene ned til like over
basis for forrige års vekst ca innen 75 cm over
bakkenivå.
Dette (på bildet over) er en gruppe 3 clematis
som ikke har blitt beskåret på mange år. Det er
derfor kun et "villniss" nederst mot bakken - og
evt blomster kommer høyt oppe hvor vi neppe
kan se dem spesielt godt.

Det er clematis vitalba, eller "tysk clematis"
som er avbildet. Det er slik vi kan se de fleste
av denne typen ute i skogen i Tyskland hvor de
vokser i store mengder mange steder.

Denne gruppen kan naturligvis også brukes
(uten beskjæring) til å dekke ting høyt oppe, f
eks en veranda i en høyere etasje eller oppe i
trekrone etc. Det er imidlertid sjelden at vi har
et slikt behov, og anbefales normalt ikke. De
ville imdlertid ha vokst like godt, men som sagt
blomstret stadig høyere opp selv om de ville ha
vokst like godt som en plante.
Dette er en gruppe 1 clematis som trenger lite eller ingen
beskjæring (montana rubens).
Gruppe 1 clematis

alpina'er
macropetala'er
montana'er
cartmanii "Joe"
cirrhosa'er
forsteri
armandi'er
Gruppe 2 clematis

The President
Nelly Moser
Dawn
Dr Ruppel
Lasurstern
Miss Bateman
Mrs Cholmondeley
Mrs N Thompson
Niobe
Snow Queen
William Kennet
Multi Blue
Vyvyan Pennell
Madame Le Coultre
Etoile de Malicorne
Gruppe 3 clematis

jackmanii'er
Comtesse de Bouchaud
Ernest Markham
Gipsy Queen
Hagley Hybrid
Perle d'Azur
Rouge Cardinal
Ville de Lyon (kan også behandles
som gruppe 2)
My Angel
viticella'er
recta'er
tangutica'er
Voluceau
texensis'er
vitalba
x durandii
Generelt

Mange synes at beskjæring av clematis er noe mystisk
og vanskelig. Det behøver ikke være slik. Mange
clematis (spesielt de småblomstrende) trenger ingen
beskjæring i det hele tatt (eller evt kun de første 1 - 2
år). Hovedhensikten med beskjæring er å frembringe
best og flest mulig blomster på en plante som har sundt
løv og som holder en fin form og som f eks ikke blir så
høy at vi ikke kan se blomstene.
For å få frem kraftige og blomsterrike planter samt
bygge opp god rotmasse så raskt som mulig anbefales
det generelt at man alltid beskjærer plantene ned til ca
30 cm den første våren og ned til ca 1 meter året etter.
I de påfølgende år foretar man så en individuell
beskjæring som litt forenklet kan deles inn i 3 grupper
avhengig blant annet av på hvilke grener/skudd
blomstene dannes og derved også av tidspunktet for
blomstringen. Ved siden av er de enkelte grupper
nærmere beskrevet.
Dette er en grov inndeling og gir et godt startgrunnlag.
Etter at man får mer erfaring selv så finnes det sikkert
metoder som er mer tilpasset de helt spesielle behov
hos seg selv (plassering, vekst, belysning, alder osv).
I en liste nederst på siden er de vanligste av våre (i
Norge ?) clematis fordelt på de enkelte grupper.

Photo © 2000 - 2010 Finn Rosholm - All rights reserved - - - - - Mail:
7 - 2007
Infotema:
Hovedtema: