I det følgende vises bilder av forskjellige clematisblomster. De er delt inn i
gruppe 1, 2 og 3 etter hvordan de blomstrer / beskjæres - slik clematisplanter
vanligvis inndeles. Ved klikk på ett bilde vil det komme en side med flere bilder
og mer informasjon om denne clematis. De som er merket med
er fra andre
steder enn Oslo.

Clematis som blomstrer på grener som er modnet forrige sesong

Clematis som blomstrer både på grener som er modnet forrige sesong og på
årets nye grener

Clematis som blomstrer kun på årets nye grener fra midtsommers og utover
Bilder av clematis
Gruppe 3 CLEMATIS
Photo © 2000 - 2007 Finn Rosholm - All rights reserved - - - - - Mail:
10 - 2007
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

vitalba

From The Viorna Group

From The Viticella Group

From The Florida Group

From The Orientalis Group

From The Heracleifolia Group

From The Integrifolia Group

From The Fusca Group

From The Rocky Mountain Group

From The Connata Group

From The Vitalba Group

From The Flammula Group
integrifolia
"Alionushka"
From The Early large-flowered Group
From The Late large-flowered Group
"Victor Hugo"
"Rüütel"
vit Venosa Violacea
"Romantica"
grandiflora
Blomstertider:
Hovedtema:
Grupper:
fusca