Skriftlig informasjon om clematis

Bøker:
I det følgende settes det opp en del informasjon om
bøker om clematis. Det er ikke alle bøker jeg har lest
selv, men informasjon som jeg har samlet inn fra flere
andre kilder. Dette for å skaffe denne informasjon
tilgjengelig på ett sted for norske brukere. Det meste
har jeg tatt fra engelske nettsteder og foretatt et raskt
utdrag av vesentlige forhold. Flere nyere bøker er enda
ikke kommet med.
Informasjonen om bøkene er satt opp i en tilfeldig
rekkefølge og gjenspeiler derfor ingen prioritering fra
min side. Da det finnes en rekke bøker internasjonalt
om dette tema er dette kun et lite utvalg av det som
finnes. Det tas med flere etterhvert (tid / muligheter),
men det begrenses til det som kan synes mest aktuelt.
denne linken finnes det en god og detaljert
beskrivelse av de fleste bøker om clematis.

Arbeidsbok:
Når det gjelder å holde styr på de sorter clematis en
selv har samt de man er interessert i, så er det praktisk
å ta vare på de beskrivelser som I Cl S (International
Clematis Society) lager hver eneste måned. De finnes
her (Clematis of the month). Jeg skriver ut disse på
fargepapir og samler disse i en perm. De er til nå
hovedsakelig skrevet av Brewster Rogerson (som er
æresmedlem og lenge var visepresident i I Cl S) og som
antagelig er en av de mest clematis-kunnskapsrike
mennesker vi har i dag. Plantene beskrives meget fyldig
og det presenteres oppdatert kunnskap og man kan
neppe få noen bedre oversikt i bøker fordi disse da fort
blir liggende på etterskudd. Nå er det naturligvis ikke
alle sorter som er beskrevet i dette opplegget, men
ganske mange etterhvert - og fremdeles kommer en ny
pr måned. En slik arbeidsbok kan da , etter behov og
ønsker, utvides med artikler, egne notater, bilder og
annet som man allikevel samler opp. I løpet av 2006-7
er beskrivelsene laget av andre flinke spesialister.

I det følgende en kort beskrivelse av enkelte bøker.
Priser er angitt der jeg kjenner disse, men slike bøker
finnes ofte på tilbud - og på internetthandler er det
ofte store variasjoner i prisene.:

Sjekk f eks hos
Amazon i England - og søk etter
bøker om clematis - der du kan få tak i både nye og
brukte bøker (som kan være meget rimelige).
John Howells: "Trouble Free Clematis" THE VITICELLAS
(Engelsk)

Bakgrunn:
Dette er en meget aktuell bok om clematis for den generelle bruker - selv om
den er skrevet for et par år siden. Det viser seg etterhvert at det å lykkes med
clematis ofte er et spørsmål om å velge riktig type. Da kommer ofte viticellaene i
en meget sentral stilling. Hardføre, allsidige, små og store blomster samt meget
sterke mot sykdommer som visnesyke og annet. Fine sorter å starte opp med
når en begynner med clematis.

Innhold:
Boken har fått en praktisk utforming med greit standardisert lay out og ofte en
sort pr side slik at man greit finner frem. Den inneholder egne avsnitt bl a for
dyrking og håndtering, forslag til beplanting, forslag til plasseringer samt avsnitt
for behandling av de enkelte sorter.
Det er også tatt med en del opplysninger om mange andre sorter som ikke
direkte er viticellaer, men som har gener fra dem fra lenger tilbake. Her kan
man finne igjen noen av de gode egenskaper som de mer rendyrkede viticellaer
har.
Det finnes også mange fine bilder og informasjon om historiske forhold hos de
enkelte samt om de som lagde dem.

Den skulle derfor ha informasjon både for den jevnlige hageeier og for de mer
spesielt interesserte.

Kjennedata:
Utgitt av: Garden Art Press, 5 Church Street, Woodbridge, Suffolk IP12 1DS,
England
Pris: GBP 19.95 (Innbundet)
Forfatter: John Howells
Sråk: Engelsk
ISBN 1-870673-24-7
Mary Toomey og Everett Leeds:
"An Illustrated Encyclopedia of CLEMATIS"
(Engelsk)

Bakgrunn:
Dette er både en arbeidsbok og en katalog over flere hundre sorter clematis.

Innhold:
De første ca 80 sider behandler omgang og pleie av clematis. Dette omfatter alt
vedr dyrking av clematis inkludert kultivering, beskjæring, sykdommer og
problemer. Deretter følger videre ca 300 sider som omhandler de forskjellige
clematis.

Dette er altså en riktig "encyklopedi" og skulle være flott for en entusiast. Jeg
ser at den er i skuddet hos mange av de jeg treffer på internett. Den ble
opprinnelig gitt ut om høsten 2001 første gang, og skal ha fått en
oppdateringsutgave om våren for ett år siden (2002).

Kjennedata:
Utgitt av: Timber Press, Portland, Oregon.
Pris: GBP 40.00 (Innbundet)
ISBN 0-88192-508-X
Magnus Johnson: "Släktet klematis"
(Svensk eller Engelsk)

Bakgrunn:
Magnus Johnson, fra Sverige / Södertälje, (1907 - 2002) ble verdensberømt
for sitt arbeid med clematis. Og denne boken er regnet som clematisbibelen
fremfor noen. Den ble først skrevet på svensk (1997), men er senere også
oversatt til engelsk (2001).

Innhold:
Boken er en oppsummering av den kunnskapen om clematis som forfatteren
har skaffet seg gjennom mer enn 60 år som en botaniker, landskapsarkitekt og
gartner. Meningen har vært å gi et bilde av clematishistorien, bruk av clematis
innen hagebruk, kultiveringen av clematis samt å presentere en ryddig
oppstilling av arter og kultivarer.

Kjennedata:
Utgitt av: Magnus Johnsons Plantskola AB, 896 sidor
Forfatter: Magnus Johnson
Pris: SEK 480.- (+ emballasje, porto og bankkostnad) (Svensk innbundet)
Språk: Svensk eller engelsk
ISBN 91-630-5121-4 (svensk)
ISBN 91-631-1030-X (engelsk)
Kjøp: Boken (svensk) kan besees og evt bestilles via internett på
denne adressen. Take a look here for information in English.
Friedrich Manfred Westphal: "Clematis Hauptkatalog /
50 Jahre Jubiläumsausgabe" (2003)
(Tysk)

Bakgrunn:
Dette er en jubileumskatalog 1953 - 2003 (50 år). En noe mindre omfattende
katalog gis ut hvert år.

Innhold:
Katalogen er meget godt utstyrt og den inneholder en masse kjempefine bilder.
Den inneholder også en del stoff om dyrking av clematis, sykdommer og
skadedyr og hvordan man beskytter seg mot slike.
Et moderne og aktuelt oppslagsverk for svært mange av dagens clematis.

Kjennedata:
Utgitt av: Utgitt av F.M. Westphal.
Pris: Pris 12.50 Euro (Heftet)
Kjøpes:Bestilles hos F.M. Westphal på hans hjemmeside.
Flemming Hansen: "CLEMATIS og andre klatreplanter" (2005)
(Dansk)

Bakgrunn:
Generell bok for nybegynnere om clematis og klatreplanter. Det er en helt ny og
fersk (april 2005) utgave og omarbeiding av hans tidligere bok (KLEMATIS).

Innhold:
Dette er en bok skrevet for gartnere og hagefolk som er spesielt glad i clematis
og er full av råd og veiledning. Jeg har ikke fått anledning til å se den enda
(annet enn forsiden).

Kjennedata:
Forfatter: Flemming Hansen
Pris: Pris DKR 149.-
Språk: Dansk
ISBN :
Kjøp: Boken kunne tidligere kjøpes i bokhandelen til Hageselskapet her på
internett. Jeg regner med at også denne utgave vil bli tilgjengelig derfra da den
er utgitt ved / via Det Danske Hageselskap. Den kan også bestilles direkte på
Flemming Hansens hjemmeside.
Walter Hörsch: "Lyckas med Klematis"
(Oversatt av Werner Stastny til svensk)


Bakgrunn:
Walter Hörsch er leder av den tyske clematisforeningen og er også en kjent
deltager innen I Cl S (International Clematis Society). Boken er opprinnelig
skrevet på tysk

Innhold:
Boken består av 88 sider og presenterer de mest brukte sortene samt også en
del nyere sorter. Det tas med praktiske råd (for nybegynneren og også for de
mer erfarne) om dyrking, formering, beskjæring og generelt stell. Har også
med forslag til plantinger i hage og potter.

Kjennedata:
Forfatter: Walter Hörsch
Oversetter til svensk:Werner Stastny
Utgitt av: Utgitt i den Gröna Serien på forlaget Natur og Kultur.
Pris:
Antall sider: 88
Språk: Svensk
ISBN 91-27-06987-7
Bildet over viser durandii i flott
fasong her i 2004.
Copyright 2000 - 2010 Finn Røsholm
Photo © 2000 - 2007 Finn Rosholm - All rights reserved - - - - - Mail:
10 - 2007
Infotema:
Hovedtema: